Ochrana súkromia

Ochrana údajov

Prevádzkovateľ tejto webstránky berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi údajmi pracujeme dôverne a v súlade so štatútom ochrany údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Používanie našej webstránky je vo všeobecnosti možné aj bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak sú vyžiadané osobné údaje, vždy je to na dobrovoľnej báze. Tieto údaje nebudeme posúvať tretím osobám bez jasnej dohody s vami.

Radi by sme však pripomenuli, že v rámci prenosu dát na internete (napríklad pri mailovej komunikácii) môžu vzniknúť bezpečnostné medzery. Absolútna ochrana údajov pred prístupom tretej strany nie je možná.

Používanie Matomo (Piwiku)

Matomo je voľne dostupný softvér na analýzu navštívení webstránky. Túto analýzu umožňujú cookies v podobe textových súborov. Cookies zbierajú informácie o vašom používaní stránky a tieto údaje sú uložené vo Švajčiarsku. Vaša IP adresa je anonymná. Stále však máte možnosť zabrániť cookies Matomo ukladať sa na vašom počítači. Na to musíte adekvátne upraviť nastavenia vo vašom internetovom prehliadači. To však môže viesť k obmedzenému využívaniu niektorých funkcií našej webstránky.

Môžete sa rozhodnúť, či umožníte, aby sa cookies na webovú analýzu ukladali vo vašom prehliadači, čím umožníte prevádzkovateľovi stránky analýzu rôznych štatistických dát.

Ak tomu chcete zamedziť, kliknite na nasledujúci link a zakážete Matomo využívať dáta z vášho prehliadača.

Cookies

Táto webstránka využíva takzvané cookies. Žiadnym spôsobom nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies sa používajú na to, aby sme mohli všetko, čo ponúkame, urobiť ešte bezpečnejšie, praktickejšie a efektívnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zhromažďujú vo vašom počítači a sú uložené v prehliadači.

Väčšina z nich sú tzv. "session cookies". Len čo opustíte stránku, sú automaticky zmazané. Iné cookies ostávajú uložené vo vašom termináli, pokým ich nevymažete. Tieto umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej opätovnej návšteve na stránke.

Vo vašom prehliadači si viete nastaviť, aby ste boli informovaní o umiestnení cookies a mohli ste umožniť cookies iba v individuálnych prípadoch. Môžete vylúčiť akceptovanie cookies pre špecifické či všeobecné prípady a umožniť vymazávanie cookies, keď je prehliadač zatvorený. Ak sú cookies vypnuté, funkčnosť tejto webstránky môže byť obmedzená.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje, vrátane kontaktných detailov, si ponechávame za účelom vybavenia vašej žiadosti či pre prípad následných otázok.

Používanie Google Analytics

Na našej webstránke používame Google Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej označovanej ako "Google". Google Analytics používa tzv. "cookies", textové súbory uložené vo vašom počítači, umožňujúce analyzovať spôsob, akým využívate webstránku.

Informácie generované pomocou cookies, napríklad čas, miesto a frekvencia návštevy webstránky, vrátane vašej IP adresy, sú prenášané do Google v USA, kde sú uložené.

Google tieto údaje použije na zhodnotenie vášho užívania webstránky a na vytváranie reportov o aktivite na webstránkach, a tiež na podporu iných služieb spojených s webstránkou a internetom. V určitých prípadoch Google posunie tieto údaje tretím stranám, ale len v medziach zákona alebo do tej miery, keď tretie strany používajú tieto dáta v mene Google.

Samotný Google prehlasuje, že za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s ostatnými Google dátami. Použitiu cookies sa môžete vyhnúť nastavením vášho prehliadača. Avšak v tom prípade hrozí, že nebudete môcť v plnej miere využívať funkcie na našej webstránke.

Ďalej Google ponúka možnosť zakázať doplnky pre väčšinu bežných prehliadačov, čo vám umožňuje mať ešte väčšiu kontrolu nad tým, ktoré údaje o stránkach, ktoré navštívite, sú zaznamenaná Googlom. Toto však nezabraňuje prenosu údajov to Google Analytics či iných analytických softvérov využívaných touto webstránkou. Viac informácii o inštalácii prehliadačových doplnkov nájdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Registrácia

Na našej webstránke ponúkame možnosť registrácie. Údaje uložené počas registračného procesu sú zbierané a uložené výlučne za účelom nášho online servisu. Spolu s vašou registráciou si uložíme tiež vašu IP adresu a čas a dátum vašej registrácie. Je to na ochranu na našej strane, v prípade zneužitia vašich údajov treťou osobou, ktorá ich bez vášho vedomia použije na registráciu na našej webstránke. Informácie nie sú poskytnuté tretej strane a nie sú ani dané do súvisu s dátami zozbieranými inými komponentmi našej webstránky.